ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
فعاليتها
فعاليتهاي فرهنگي
ستاد احیای زكات
در سال 1374 با پیام مقام عظمای ولایت در اجلاس نماز كه در استان خوزستان و با حضور مسئولین كشوری و لشكری در اهواز برگزار شده بود شروع به كار نمود، كه با توجه به شرایط خاصی كه وجود داشت، تا سال 1383 هیچ توفیقی نداشت. خوشبختانه از سال 1383 با ورود كمیته امداد امام خمینی به این عرصه تحت عنوان دبیرخانه ستاد احیاء زكات، این ستاد جان تازه‌ای گرفت. مبلغ جمع آوری شده زكات در سال 83 بالغ بر 300 میلیون تومان، در سال 84 حدود 700 میلیون تومان، در سال 85 حدود یك میلیارد تومان و در سال 86 بالغ بر 12 میلیارد و 850 میلیون تومان بوده است.