ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن هر روز ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز شنبه حدود ساعت 16:40از سیمای قرآن
 
موضوع: انتخاب درست، وظیفه ملی و دینی
1- انتخاب درست، در همه امور زندگی
2- ادای امانت، در انتخابات مجلس
3- اهتمام به امور جامعه اسلامی
4- مسئولیت‌پذیری در قبال امور جامعه
5- وفاداری به انقلاب و امام و شهدا
6- کنارگذاشتن منافع شخصی و حزبی در انتخابات مجلس
7- توجه به محرومان جامعه در اداره کشور
 
اخبار
بزرگ ترین سرمایه انسانی در دستان معلمان جامعه است
محتوای کتاب‌های درسی باید تغییر کند
ویژگی های یک پژوهش خوب از دیدگاه استاد قرائتی
۱۴ اقدام دشمن برای نابودی اسلام
چگونه می‌توان با کلام وحی برای شهدای کربلا روضه خواند؟ + فیلم